Byfesten-sponsor flytter på seg!

Byfesten-sponsor Norasondegruppen flytter til Lillestrøm. Hvorfor?

– Vi er stolte sponsorer av Byfesten! For oss er det viktig at Byfesten finnes – den skaper engasjement og bidrar til en mer levende by og region. Samtidig er det viktig for oss at arrangementene og aktivitetene er gratis. Dette skaper samhold og bred deltakelse, det forebygger utenforskap og styrker inkludering. Dette er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag, sier adm.dir. i Norasondegruppen, Bodil Løkken Bendiksen
Norasondegruppen en er kunnskapsbedrift som leverer kurs og tjenester for mennesker som trenger påfyll og kompetanse for å komme tilbake i arbeid eller utdanning. Konsernet vil om kort tid flytte største delen av virksomheten inn i Vektergården i Kirkegata 3. Løkken Bendiksen er full av entusiasme over hva fremtiden vil bringe. 
– Vi gleder oss stort til å bli en enda synligere aktør i bybildet her i Lillestrøm og regionen som helhet. Vi jobber kontinuerlig med egen forretningsutvikling for å sikre strategisk forankring av vårt samfunnsoppdrag; Realisere enkeltmenneskets mulighet for arbeid, bedre helse og økt kompetanse. www.norasondegruppen.no